ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR


Vid köp av restaurangmaskiner måste man först kontrollera om elanslutningar finnes. Det finns olika alternativ:

  • 240 Volt vägguttag.
  • Vägguttag Perilex (vit) 400 Volt trefas 16 Ampere.
  • Vägguttag CEE 400 Volt trefas 16 Ampere.
  • Vägguttag CEE 400 Volt trefas 32 Ampere.
  • Vägguttag CEE 400 Volt trefas 63 Ampere.
  • De flesta maskiner drar som mest 16 Ampere.
  • Men en del spisar, ugnar och fritöser kan dra 32/63 Ampere.
  • Så var noga med att se till att Ni beställer rätt!

En del maskiner måste kompletteras med en CEE stickpropp 400 Volt trefas 16/32/63 Ampere eller en Perilex stickpropp (vit) 400 Volt trefas 16 Ampere.
All dragning av fast monterad el måsta utföras av behörig elektriker!