När ni ska installera ny gasutrustning eller ta bort gammal utrustning måste ni kontakta en auktoriserad gasinstallatör, så att arbetet utförs på ett säkert och korrekt sätt.
Måttagning och placering av maskiner är viktigt. Finns det vattenanslutning och avlopp för t.ex. diskmaskiner och ugnar?
Finns det tillräcklig ventilation?

Placeringen av maskiner är viktigt ur en ergonomisk synpunkt. Arbetsställning och belastning för personalen måste beaktas.
Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetet och arbets­platsen är ergonomiskt bra utformade.