Att tänka på före köp:

Förvissa er om att de maskiner ni behöver köpa är anpassade till de behov ni har i köket.
Restaurangmaskiner belastas hårt och måste därför dimensioneras efter det arbete de förväntas klara av.
För små maskiner hämmar produktionen och riskerar dessutom att överbelastas med skador som följd.
Vid köp av restaurangmaskiner måste man först kontrollera om elanslutningar finnes.
Det finns olika alternativ:

  • 240 Volt vägguttag.
  • Vägguttag med strömbrytare 400 Volt Trefas 16/32/63 ampere.
  • Vägguttag Perilex (vit) 400 Volt trefas 16/25 Ampere.
  • Vägguttag CEE 400 Volt trefas 16 Ampere.
  • Vägguttag CEE 400 Volt trefas 32 Ampere.
  • Vägguttag CEE 400 Volt trefas 63 Ampere
  • De flesta maskiner drar som mest 16 Ampere.
  • Men en del spisar, ugnar och fritöser kan dra 32/63 Ampere.

Så var noga med att se till att Ni beställer rätt!

En del maskiner måste kompletteras med en CEE stickpropp 400 Volt trefas 16/32/63 Ampere eller en Perilex stickpropp (vit) 400 Volt trefas 16/25 Ampere.Då köksutrustning utan elektronik inte alltid använder neutralledaren (Nolla) var det förr vanligt att man inte heller drog fram en sådan till eluttaget. Spisar, ugnar och  köksmaskiner fungerar inte och kan förstöras om de kopplas in utan anslutning till neutralledaren (Nolla)!

De flesta utrustningar  måste vid installation kompletteras med en

CEE stickpropp 400 Volt trefas 16/32/63 Ampere eller en
Perilex stickpropp (vit) 400 Volt trefas 16/25 Ampere.

All dragning av fast monterad elutrustning måste utföras av behörig elektriker!
Dokumentation måste alltid finnas på att utförda installationer är utförda av fackman.

Gasutrustning

När ni ska installera ny gasutrustning eller ta bort gammal utrustning måste ni kontakta en auktoriserad gasinstallatör, så att arbetet utförs på ett säkert och korrekt sätt.

Måttagning och placering av maskiner är viktigt. Finns det vattenanslutning och avlopp för t.ex. diskmaskiner och ugnar?  
Finns det tillräcklig ventilation?

Placeringen av maskiner är viktigt ur en ergonomisk synpunkt. Arbetsställning och belastning för personalen måste beaktas.
Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetet och arbets­platsen är ergonomiskt bra utformade.