KÖPVILLKOR - MASKINGROSSEN

KÖPVILLKOR

 

MASKINGROSSEN.COM DRIVS AV RESTAURANGGROSSEN I STOCKHOLM AB MED HUVUDKONTOR I STOCKHOLM. 

Restauranggrossen AB tillämpar reglerna i köplagen. Vi arbetar mot företag och privatpersoner.
Restauranggrossen i  Stockholm AB behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). 

PRISER

Alla priser är angivna i SEK exkl. moms.

BETALNING 

Betalning sker via:

 

 • Kortbetalning med VISA eller Mastercard (inga avgifter tillkommer)
 • Direktinbetalning från egen bank, Payson eller Paypal (inga avgifter tillkommer)  
 • Faktura genom extern partner, WASA KREDIT LEASING, 
 • Förskottsfaktura

 

BESTÄLLNING

Minsta beställningsvärde är 1000 SEK exkl. moms.

Slutpriset på er beställning kan skilja sig från de på hemsidan efter att beställningen gjorts, ifall prisändringar har gjorts hos våra leverantörer och kan därför komma att debiteras er.
I så fall tar våra försäljare kontakt med er. 

 Miljöavgifter kan tillkomma.

MERXTEAM: Miljöavgift, order under 500kr: 175 SEK 

FRAKT OCH LEVERANS 

 

 • Fraktkostnaden kan i vissa fall bli högre.
 • Restauranggrossen i Stockholm AB  återkommer med den faktiska fraktkostnaden före order.
 • Fraktavgift inom Sverige tillkommer beroende på vikten av produkten. 

 

BEKRÄFTELSE 

När vi mottagit din order skickas en orderbekräftelse per e-post med information om din beställning.

LEVERANSFÖRSENINGAR 

Leveranstid är cirka 3-9 arbetsdagar, gällande lagervaror. Beställningsvarors leveranstider bestäms av respektive leverantörer. Om en vara är restnoterad meddelas ni om beräknad leveranstid. Då kan ni avbeställa varan eller godkänna en ny leveranstid.

 

 

 

 

 

 • Beställningsvarors beräknade leveranstider meddelas av oss.
 • Måttanpassade eller andra specialbeställda produkter kan ej avbeställas.
 • Försenade leveranser utanför vår kontroll kan ej avbeställas.
 • Vi frånsäger oss allt ansvar för kostnader som kan uppkomma om en leverantör inte fullföljer sina leveransförpliktelser mot oss. 

 

Om  levererat gods är är transportskadat, eller gods saknas anmäls detta till transportföretaget. Skadan måste antecknas på följesedel eller transportdokument innan underskrift. Anteckningen ska bestyrkas av transportörens representant. Det är mottagarens ansvar att kontrollera av emballaget dolda skador. En skada som är synlig eller dold vid mottagande skall anmälas till transportföretaget senast 7 dagar efter mottaget gods. 

Transportören ansvarar inte för dold skada som anmäls efter transport, om varan tidigare transporterats eller hanterats och inte före den sista transporten blivit kontrollerad för eventuell dold skada. Andra fel eller brister på varor ej relaterade till transporten anmäls inom 7 dagar till: 
Restauranggrossen AB
Telefon 08-550 104 50
info@restauranggrossen.se 

 REKLAMATION

 

 • Returfrakt till Restauranggrossen eller våran leverantör bekostas av kunden.
 • Varan måste returneras väl emballerad i originalförpackning.
 • Returfrakt återbetalas om Restauranggrossen AB eller våran leverantör begått något fel.

 

RETURER/BYTEN

 

 • Om kund har gjort en felbeställning och vill att Restauranggrossen AB skall återta produkten debiteras kund 30 procent av ordervärdet. (70 procent återbetalas). Returfrakt debiteras kunden.
 • Varan måster returneras i obruten förpackning och väl emballerad.
 • Alla returer/byten måste  godkännas av Restauranggrossen AB.  

 

ÅNGERRÄTT

Restauranggrossen AB tillämpar reglerna i köplagen. 

GARANTI

Vi tillämpar tillverkarens garantivillkor på våra produkter.

INSTALLATION

 

 • Elanslutningar, gasanslutningar, avloppsanslutningar osv kräver installation av behörig yrkesman.
 • Felaktig installation kan medföra att garantin upphör att gälla.
 • Intyg på behörig installation måste finnas.

 

Restauranggrossen AB åtar sig endast installation av köpt produkt efter överenskommelse. En del maskiner kräver komplettering med avlopp, vattenslangar, elkontakter osv. Kostnader tillkommer.  

FORCE MAJEURE

Restauranggrossen AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.  

VID FRÅGOR ÄR DU ALLTID VÄLKOMMEN ATT RINGA ELLER E-POSTA TILL OSS.   

TEL: 08-550 104 50

E-POST: INFO@MASKINGROSSEN.COM