KÖPVILLKOR - MASKINGROSSEN

KÖPVILLKOR

MASKINGROSSEN.COM  DRIVS AV RESTAURANGGROSSEN I STOCKHOLM AB MED KONTOR I STOCKHOLM.

Alla priser är angivna i SEK exkl. moms. Slutpriset på din beställning kan skilja sig från de på hemsidan efter att beställningen gjorts, ifall prisändringar har gjorts hos våra leverantörer.

I så fall tar våra försäljare kontakt med er.

BESTÄLLNING

Restauranggrossen/Maskingrossen i Stockholm behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). 

Minsta ordervärde är 1000 SEK exkl. moms.

Slutpriset på er beställning kan skilja sig från de på hemsidan efter att beställningen gjorts, ifall prisändringar har gjorts hos våra leverantörer och kan därför komma att debiteras er.

I så fall tar våra försäljare kontakt med er. 

MERXTEAM: Miljöavgift, order under 500kr: 175 SEK

BEKRÄFTELSE

När vi mottagit din order skickas en orderbekräftelse per e-post med information om din beställning.

Leveranstid är cirka 4-11 arbetsdagar, gällande lagervaror. Om en beställd vara är restnoterad, meddelar vi dig beräknad leveranstid för att godkänna senare leverans eller makulera beställningen.

Förseningar, som Restauranggrossen AB ej kan påverka, är ej en anledning att häva ett köp.

Då leveranstider endast är en riktlinje vid order, måste vi få möjlighet att inom 2 månader leverera produkten. Av kund specialbeställda produkter kan ej avbeställas.

BETALNING

Betalning sker via:

  • Kortbetalning med VISA eller Mastercard (inga avgifter tillkommer)
  • Direktinbetalning från egen bank eller Payson (inga avgifter tillkommer)
  • Faktura genom extern partner, WASA KREDIT
  • Faktura företag.

FRAKT OCH LEVERANS

Fraktavgift inom Sverige tillkommer med 499 kr (exkl. moms) som standard. Restauranggrossen i Stockholm AB  återkommer med den faktiska fraktkostnaden före order, i vissa fall är frakten skrymmande eller extra ömtålig vilket kan leda till en högre fraktkostnad.

Vi förbehåller oss rätten att neka order av produkter som ej lagerförs, med ett ordervärde under 5000 SEK exkl. moms, eftersom import av vara då ej är ekonomiskt hållbar. 

LEVERANSFÖRSENINGAR

Leveransförseningar kan t ex. ske när en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser gentemot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen orsakat. Vi meddelar kunden om leveranstiden kraftigt avviker från den vi har uppgivit.  

TRANSPORT

Vi skickar varorna med DHL eller Schenker. Om är varan är transportskadad, eller gods saknas annmäles detta till transportören. Skadan ska antecknas i följesedeln innan underskrift.

Det är mottagarens ansvar att kontrollera av emballaget dolda skador.

En skada som är synlig eller dold vid mottagande skall anmälas senast 7 dagar efter mottaget paket/gods

Transportören ansvarar inte för dold skada som anmäls efter transport, om varan tidigare transporterats eller hanterats och inte före den sista transporten blivit kontrollerad för eventuell dold skada.

UNDERSÖKNINGSPLIKT:

Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods. Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej. Reklamation måste ske omgående till speditören och Köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om Köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras.

REKLAMATION

Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad, var vänlig kontakta oss via mail för vidare detaljinstruktioner. Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en vara står kunden för frakten och eventuell ersättningsleverans. Om felet visar sig vara vårt, betalas denna kostnad tillbaka till kunden. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning, med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då kunden återsänder den är kunden betalningsansvarig.

RETURER/BYTEN 

Om kund har gjort en felbeställning och vill att  Restauranggrossen i Stockholm AB skall återta produkten, debiteras kund 30 procent av ordervärdet, samt fraktkostnad.

Vi byter endast ouppackade produkter, som går att sälja som nya.

Produkter som ej ingår i vårt ordinarie lagersortiment kan ej bytas/returneras (för att kontrollera om varan ingår i ordinarie lagersortiment, kontakta säljaren före köp)

Returfrakt hanteras av kunden (tänk på att alla frakter skall skickas med spårbar transport)

Alla returer skall godkännas av Restauranggrossen i Stockholm AB

ÅNGERRÄTT

Restauranggrossen AB tillämpar reglerna i köplagen.

Installation/Montering/Handhavande: 

Restauranggrossen AB säljer många olika maskiner, vi har inte möjlighet att bistå kunder i hur dessa maskiner fungerar, vi kräver av dig som är kund att du har utbildning eller har erfarenhet att använda restaurangmaskiner. Observera att vissa maskiner kan vara farliga i fel händer.

Restauranggrossen AB åtar sig ej installation eller montering av köpt produkt annat än efter överenskommelse. Många av våra produkter kräver installation av behörig yrkesman. Efter behörig installation skall alltid installationsintyg skickas till Restauranggrossen AB. I vissa fall bortfaller garantin på produkten om detta ej genomförs.

GARANTI

Vi tillämpar 1 års reservdelsgaranti på våra produkter, förutom vissa produkter från Wexiödisk som lämnar 2 års garanti. För ömtåliga produkter lämnas ingen garanti.

Garantin gäller ej bränd motor vid överbelastning (exempelvis vid överbelastning av restaurangmaskiner som degblandare, köttkvarnar, skärmaskiner eller andra skador uppkomna genom felaktigt hanterande).

Vissa garantireparationer kan åtgärdas direkt av fabrikanten.

Vid retur av trasig produkt skall kunden skicka varan till oss, efter godkännande. Vi bär ej ansvar för skada, tredjemansskada, bortfall av inkomst, skadestånd, verksamhetsavbrott eller skada som inte är garantiskada, samt ej heller för eventuell skada till följd av garantiskada.

Garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan elförsörjnig), gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisas på begäran:

ILLUSTRATION OCH DOKUMENTATION

Alla bilder som används för presentationen i online-butiken är bara exempel på foton. De är inte rättvist återgivna i varje enskilt fall, utan tjänar som illustration. I synnerhet kan färger bli missvisande på grund av vilken bildskärm som används. Avgörande är den tekniska beskrivningen av objektet. Vi friskriver oss även från felaktiga uppgifter, dessa produkter kan ej användas som underlag för byggritningar eller liknande. Vissa varor ändras och tar slut, då har vi rätten att leverera en liknande produkt.

FORCE MAJEURE

Restauranggrossen AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

VID FRÅGOR ÄR DU ALLTID VÄLKOMMEN ATT RINGA ELLER E-POSTA TILL OSS.  TEL: 08-550 104 50   E-POST: INFO@MASKINGROSSEN.COM