VANLIGA FRÅGOR (FAQ)

VANLIGA FRÅGOR (FAQ)

VAD ÄR TELEFONNUMRET TILL KUNDTJÄNST?

Kundtjänst nås på 08550-10450 

WEBBUTIKEN 

JAG VILL HANDLA VIA WEBBUTIKEN, HUR GÖR JAG?

Har du inte handlat hos Restauranggrossen tidigare ber vi dig ta kontakt med oss antingen genom att ringa 08-550 104 50 eller via kontaktformuläret under "Kontakt". 

PRISER

Alla priser är angivna i SEK exkl. moms. Priset som gäller är det pris som är angivet den dag kunden gör sin beställning.  

 BESTÄLLNING

Minsta beställningsvärde är 1000 SEK exkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Restauranggrossen AB behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).   

BEKRÄFTELSE 

När vi mottagit din order skickar vi dig snarast en orderbekräftelse per e-post med information om din beställning. Spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med oss.  

BETALNING 

Det går att betala via:

  • Kortbetalning med VISA eller Mastercard (inga avgifter från Restauranggrossen AB tillkommer)
  • Direktinbetalning från egen bank eller Payson (inga avgifter från Restauranggrossen AB tillkommer)
  • Faktura genom extern partner, WASA KREDIT
  • Faktura företag 

FRAKT OCH LEVERANS 

Fraktavgift inom Sverige tillkommer med 499 kr (exkl. moms) som standard. Restauranggrossen AB återkommer med den faktiska fraktkostnaden före order, i vissa fall är frakten skrymmande eller extra ömtålig vilket kan leda till en högre fraktkostnad.

Beräknad leveranstid är cirka 4‒11 arbetsdagar, gällande lagervaror. Om en beställd vara är restnoterad, meddelar vi dig beräknad leveranstid för att godkänna senare leverans eller makulera beställningen. 

Förseningar, som Restauranggrossen AB ej kan påverka, är ej en anledning att häva ett köp. Då leveranstider endast är en riktlinje vid order, måste vi få möjlighet att inom 2 månader leverera produkten. Av kund specialbeställda produkter kan ej avbeställas.

Vi förbehåller oss rätten att neka order av produkter som ej lagerförs, med ett ordervärde under 5000 SEK exkl. moms, eftersom import av vara då ej är ekonomiskt hållbar.  

LEVERANSFÖRSENINGAR 

Leveransförseningar kan t ex. ske när en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser gentemot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen orsakat. Vi meddelar kunden om leveranstiden kraftigt avviker från den vi har uppgivit.   

TRANSPORT 

Vi använder oss av Posten/DHL/Schenker när vi skickar varor. Om varan kommer bort, eller om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till transportören före underskrift av mottagningsblanketten. Om transportören ej åtager sig skadeansvaret kontaktar du oss. Vi skickar för närvarande endast produkter inom Sverige.  

TRANSPORTRISK 

Vår fraktpartner står för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för eventuell retur till oss.

Reklamation, transportskada:  Skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling.

Mottagare av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en av emballaget dold skada.

Dold skada ska anmälas till transportören snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet av sändningen. Transportören ansvarar inte för dold skada som anmäls efter transport, om varan tidigare transporterats eller hanterats och inte före den sista transporten blivit kontrollerad för eventuell dold skada.

Anmärkning om skada på gods som uppkommit till följd av att lastutrymmet ej hållit avtalad temperaturintervall, ska göras vid godsets utlämnande. 

REKLAMATION

Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad, var vänlig kontakta oss via mail för vidare detaljinstruktioner. Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en vara står kunden för frakten och eventuell ersättningsleverans. Om felet visar sig vara vårt, betalas denna kostnad tillbaka till kunden. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning, med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då kunden (ni) återsänder den är kunden (ni) betalningsansvarig. 

RETURER/BYTEN ‒ LAGERVAROR

Om kund har gjort en felbeställning och vill att Restauranggrossen AB skall återta produkten, debiteras kund (ni) 30 procent av ordervärdet, samt fraktkostnad. 

  • Vi byter endast ouppackade produkter, som går att sälja som nya
  • Vid felbeställningar återbetalas 70 procent av beloppet
  • Frakter debiteras kunden
  • Produkter som ej ingår i vårt ordinarie lagersortiment kan ej bytas/returneras (för att kontrollera om varan ingår i ordinarie lagersortiment, kontakta säljaren före köp)
  • Returfrakt hanteras av kunden (tänk på att alla frakter skall skickas med spårbar transport)
  • Alla returer skall godkännas av Restauranggrossen AB 

ÅNGERRÄTT

Restauranggrossen AB tillämpar reglerna i köplagen. Vi arbetar endast mot företag.

Installation/Montering/Handhavande:  Restauranggrossen AB säljer tusentals olika maskiner, vi har inte möjlighet att bistå kunder i hur dessa maskiner fungerar, vi kräver av dig som är kund att du har utbildning eller har erfarenhet att använda restaurangmaskiner. Observera att vissa maskiner kan vara farliga i fel händer.

Restauranggrossen AB åtar sig ej installation eller montering av köpt produkt. Många av våra produkter kräver installation av behörig yrkesman. Efter behörig installation skall alltid installationsintyg skickas till Restauranggrossen AB. I vissa fall bortfaller garantin på produkten om detta ej genomförs. 

GARANTI

Vi tillämpar 1 års reservdelsgaranti på våra produkter. För ömtåliga produkter lämnas ingen garanti. Garantin gäller ej bränd motor vid överbelastning (exempelvis vid överbelastning av restaurangmaskiner som degblandare, köttkvarnar, skärmaskiner m fl.) Vi har ej möjlighet att skicka ut reparatör till kund. Vid retur av trasig produkt skall kunden skicka varan till oss, efter godkännande. Vi bär ej ansvar för skada, tredjemansskada, bortfall av inkomst, skadestånd, verksamhetsavbrott eller skada som inte är garantiskada, samt ej heller för eventuell skada till följd av garantiskada.

Ett års garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan elförsörjnig), gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisas på begäran.

Undersökningsplikt: Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods. Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej. Reklamation måste ske omgående till speditören och Köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om Köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras.

Illustration och dokumentation: Alla bilder som används för presentationen i online-butiken är bara exempel på foton. De är inte rättvist återgivna i varje enskilt fall, utan tjänar som illustration. I synnerhet kan färger bli missvisande på grund av vilken bildskärm som används. Avgörande är den tekniska beskrivningen av objektet. Vi friskriver oss även från felaktiga uppgifter, dessa produkter kan ej användas som underlag för byggritningar eller liknande. Vissa varor ändras och tar slut, då har vi rätten att leverera en liknande produkt. 

FORCE MAJEURE

Restauranggrossen AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc. 

VID FRÅGOR ÄR DU ALLTID VÄLKOMMEN ATT RINGA ELLER E-POSTA TILL OSS. 

PRISER 

ÄR PRISERNA MED ELLER UTAN MOMS?

SAMTLIGA PRISER PÅ VAR HEMSIDA ANGES EXKLUSIVE MOMS.